Tutustumispäivät

Tutustumispäivät peruttu toistaiseksi

Varotoimena korona-viruksen varalta, rajoitamme ulkopuolisten henkilöiden liikkumista oppilaitoksemme tiloissa. Tämän vuoksi kaikki koulutuskokeilut ja tutustumiset on peruttu oppilaitoksessamme toistaiseksi, joten niihin ei voi hakeutua tällä hetkellä.

Tutustumaan Spesiaan

Tutustumispäivään voivat hakea kaikki Spesian koulutuksista kiinnostuneet. Tutustumispäivään haetaan Wilman hakulomakkeella.

Mikäli tutustuja tulee pitkän matkan takaa, tutustumispäivään voi kuulua myös asuntolassa asumisen kokeilu, jossa kartoitetaan asuntolassa asumisen taitoja. Tästä sovittaan aina tapauskohtaisesti erikseen, sillä asuntolapaikkoja on rajoitetusti.

Tutustumispäivä on maksuton. Päivistä annetaan suullinen palaute tutustujalle jakson päätteeksi. Huoltaja voi halutessaan kysyä puhelimitse tutustumisjakson palautetta jakson vastuuopettajalta.

Se, milloin ja minkä verran tutustujia voidaan ottaa, vaihtelee sekä paikkakunnittain että ryhmittäin. Ryhmään voidaan ottaa 2–10 tutustujaa kerrallaan, alasta riippuen. Ottamalla yhteyttä hyvissä ajoin, varmistat sopivan ajan löytymisen.

Lisätietoa koulutuskokeilusta ja tutustumispäivistä saat opinto-ohjaajilta ja opintotoimistosta.

Jyväskylä, Pieksämäki, Turku

Tutustujia otetaan ryhmiin opettajan kanssa erikseen sovittavan aikataulun mukaan. Ryhmään voidaan ottaa 1–10 tutustujaa kerrallaan – alasta riippuen.

Tutustumiset ja koulutuskokeilut päättyvät pääsääntöisesti viikolla 12.

Järvenpään tutustumispäivät

Jos hakukohteen tutustumispäivät ovat täynnä, olet tervetullut avoimeen Spesia tutuksi -infotilaisuuteen, joka järjestetään torstaisin klo 12.30 auditoriossamme.

Lukuvuoden 2020-2021 tutustumispäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Tutustujan tietosuoja

  • Koulutuskokeilua tai tutustumispäiviä varten tarvitsemme sinusta henkilötietoja. Ne tallennetaan opiskelijahallintojärjestelmään.
  • Tietoja voivat tarkastella vain henkilöt, joilla on työtehtävien perusteella oikeus käsitellä niitä.
  • Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Lue lisää tutustujien henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi Tutustujan tietosuoja -sivulta.

Lue lisää tutustujan tietosuojasta

Ota yhteyttä

Ritva Jussila-Laine

opintosihteeri
Jyväskylä
040 359 1069
Ritva.Jussila-Laine@spesia.fi

Birgitta Taam

kuraattori
Pieksämäki
040 665 1449
Birgitta.Taam@spesia.fi

Sanna Läylönen

opintosihteeri
Turku
040 169 9613
sanna.laylonen@spesia.fi