Tutustu teemoihin

Palveluksessasi!

Alla näet palveluteemamme, joissa olemme erityisen osaavia. Jos jäät vielä kaipaamaan jotakin niin kysy lisää täydennyskoulutuksista!

Monipuolinen nepsy-tarjotin on katettu

  • Nepsy-valmentajakoulutus
  • Nepsy+ koulutukset
  • Lyhytnepsy verkossa
  • Jaa ja opi lisää -mentorointi
  • Neuropsykiatrinen valmennus

Lue lisää nepsy-osaamisestamme.

Erityisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen

Uudistunut ammatillinen koulutus edellyttää opiskelun henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opiskelupolkujen luomista kaikille opiskelijoille. Ammattiopisto Spesian asiantuntijapalvelut tarjoaa koulutuksia ja konsultaatiota erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Koulutukset voidaan räätälöidä eri kohderyhmien tarpeiden mukaan muun muassa oppilaitosjohdolle, erityisen tuen vastuuhenkilöille tai opetus- ja ohjaushenkilöstölle sopivaksi.

Lue lisää erityisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen -teeman koulutuksista.

Mielenterveys

Ammattiopisto Spesian asiantuntijapalveluilta voit tilata mielen hyvinvointiin ja mielenterveyden tukemiseen liittyviä koulutuksia. Koulutuksia voidaan räätälöidä eri kohderyhmien tarpeiden mukaan.

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen opiskelija tarvitsee usein monenlaista tukea. Tuen tarpeen voivat liittyä kulttuurillisiin tekijöihin, kotoutumiseen, traumaattiseen taustaan, kielitaidon puutteeseen ja  oppimisen pulmiin. Koska pulmat ovat erilaisia ja jokainen ihminen vahvuuksineen yksilöllinen, on maahanmuuttajataustainen opiskelijakin kohdattava yksilönä. Ammattiopisto Spesia tarjoaakin räätälöityä koulutusta ja konsultaatiota monikulttuurisuuteen liittyen.

Työpaikkaohjaajakoulutus

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan työelämässä oppien. Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä ja siinä onnistuminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin: suunnitteluun, toteutuksen ja osaamisen arviointiin. Kun työpaikkaohjaaja perehtyy opiskelijan osaamiseen ja oppimistavoitteisiin, opiskelijalla on mahdollisuus oppia oikeita asioita.

Tarjoamme sinulle Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutusta. Verkkokoulutus on maksuton, ja saat sen suorittamisesta osallistumistodistuksen.

Lue lisää työpaikkaohjaajakoulutuksesta