Oppisopimus

Oppimista määräaikaisessa työsuhteessa, vaikkapa kesätöissä!

Oppisopimus taipuu pitkäksi tai pätkäksi

Oppisopimuskoulutus on oppimista työpaikalla määräaikaisessa työsuhteessa. Oppisopimus voidaan solmia joustavasti koko tutkinnon, sen osan tai pienemmän kokonaisuuden suorittamiseksi, esim. kesätyön ajalle.

Koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Työnantaja tarjoaa opiskelijalle alan töitä vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimus on työnantajalle joustava tapa rekrytoida lisäkäsiä sopivalla tuntimäärällä tai kouluttaa yritykseen uusia osaajia.

Opiskelijalla oppisopimus tarkoittaa mahdollisuutta opiskella ja tehdä työtä samanaikaisesti. Kun tekeminen vielä on käytännönläheistä ja saa tehdä oikeita töitä, opiskelijat ovat yleensä erittäin motivoituneita. Oppisopimus edistääkin opiskelijan valmistumista ja siirtymistä työelämään.

Työnantaja

  • sinulla on mahdollisuus kasvattaa työntekijä työpaikallesi
  • oppisopimuksen kesto suunnitellaan vastaamaan työpaikan tarpeita
  • saat motivoituneen työntekijän, jolla on halu oppia työtä tehden
  • saat ohjaukseen tukea oppilaitokselta
  • taloudellisten tukien mahdollisuudet selvitetään yhdessä

​Opiskelija

  • oppisopimuksesi suunnitellaan vastaamaan suoritettavien tutkinnonosien tavoitteita
  • opinnot työpaikalla ja oppilaitoksessa suunnitellaan henkilökohtaisesti
  • saat työpaikalta ohjauksen oppisopimuksen ajalle
  • saat mahdollisuuden pitempiaikaiseen työpaikkaan

Työsopimus ja oppisopimus rinnakkain

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jossa opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Työsopimusta täydentää oppisopimus, joka solmitaan työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen kesken.

Oppisopimusopiskelu on mahdollista myös, jos opiskelija saa Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksamaa kuntoutusrahaa. Tällöin se voidaan oppisopimuksen ajalta maksaa työnantajalle (hakemuksesta). Lisäksi opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja ja työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.

Työnantaja vastaa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista, kuten vakuutuksista. Oppisopimukseen liittyviin lomakkeisiin saa tukea oppilaitoksen edustajilta.

Kisälli oppii siellä missä osataan

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että työpaikalla on opiskelijan osaamisen kehittämisen ja näyttöjen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä käytettävissä tarpeelliset työvälineet, jotta asioita pääsee aidosti tekemään.

Oppisopimus on hieman kuin vanha kisälli-mestari-malli, jossa kokeneempia ammattilaisia seuraamalla oppii tekemään itse. Työpaikalla tulee siis myös olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan että työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Mitään erityisosaamista ei edellytetä, vaan ihan sitä arkisen toimivaa ammatillista tekemistä, josta nuoren on hyvä ottaa oppia.

Jos haluat kehittää itseäsi, työyhteisöäsi tai ottaa haltuun parhaat käytänteet työpaikalle tulevien opiskelijoiden ohjaamiseen, Ammattiopisot Spseia tarjoaa myös koulutusta työpaikkaohjaajille. Toimiva vuorovaikutus ja oma itsevarmuus nuorten kanssa toimimisessa ovat erittäin palkitsevia kokemuksia!

Ota yhteyttä

Päivi Tanner

pedagoginen koordinaattori
Turku
040 637 3667
Paivi.Tanner@spesia.fi