Open Day & Open Partner

Teille vai meille? Silmiä avaava ja innostava reality check puolin ja toisin.

Open Day – avaa ovi opelle

Voisiko sinunkin työpaikkasi tarjota opettajalle tai oppilaitoksen opetushenkilöstölle mahdollisuuden tutustua työelämään sekä työpaikkasi työtehtäviin?

Open Day on osa Ammattioppilaitos Spesian tärkeää työelämäyhteistyön rakentamista sekä yhteistyön mahdollisuuksien laajentamista. Open Day tarkoittaa toimintamallia, jossa opettajat tai oppilaitoksen ohjaushenkilöstö jalkautuvat tutustumaan työelämään ja työpaikan arkeen. Tutustuminen mahdollistaa monipuolisen yhteistyön ja tiedon sekä osaamisen jakamisen työelämän ja oppilaitoksen välillä.   

Auta kehittämään koulutusta oikeaan suuntaan

Tutustuminen antaa opettajalle tietoa työelämän tarpeista sekä arvokasta palautetta siitä, mihin suuntaan ammatillista koulutusta tulisi kehittää. Työpaikkaan tutustuminen antaa opettajalle näkemyksiä tämän hetken työelämän tarpeista sekä niistä asioista mitä opiskelijan tulee osata työpaikalle mennessään.

Open Day -päivän tai päivien aikana voidaan rakentaa suunnitelmaa kuinka käytännössä työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä voitaisiin monipuolistaa sekä löytää käytäntöjä erityisen tuen huomioimiseen arjessa.  

Tiivis yhteistyö työelämän kanssa lisää merkittävästi opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää työelämävalmiuksia. Yhteistyö auttaa löytämään avoimia työpaikkoja sekä parantaa opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia.  

Open Partner – näe meidän meininki 

Vai tulisitko sinä mieluummin tutustumaan työpaikalta oppilaitokseen?

Open Partner -toimintamallilla tarkoitetaan yhteistyötä, jossa työelämän edustaja pääsee tutustumaan oppilaitoksen arkeen sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskeluun oppilaitoksen monipuolissa oppimisympäristöissä.

Open Partner tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa, kuinka alaa tällä hetkellä opiskellaan sekä löytää vinkkejä opiskelijoiden ohjaamiseen omalla työpaikalla.   

Yhteistyö luo paljon mahdollisuuksia, yhdessä ideoimalla löydämme uusia ratkaisuja! 

Ota yhteyttä

Linda Helsenius

työelämäpäällikkö
Järvenpää
044 743 8218
linda.helsenius@spesia.fi