Nepsy-valmentajakoulutus

Ratkaiskeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa (tuttavallisemmin nepsy-valmentajakoulutus) saat tutkimus- ja käytännön tietoa erilaisten haasteiden syistä ja ratkaisuista. Opit tukemaan asiakkaasi arjen hallintaa, toiminnanohjausta ja sosiaalisissa tilanteissa pärjäämistä. Neuropsykiatrinen valmennus on viime vuosina suosioon noussut menetelmä, jonka tiedetään parantavan valmennettavien arjen hallintaa ja elämänlaatua ratkaisevasti. Spesia Asiantuntijapalveluilla on pitkäaikainen kokemus nepsy-valmentajakoulutusten toteuttajana.

Lue lisää Nepsy-valmentajakoulutuksen esitteestä (pdf)

Nepsy+ koulutukset

Ammattiopisto Spesian Nepsy+ täydennyskoulutukset tarjoavat osaamista ja työkaluja ja nepsy-arkeen ja erityisesti tilanteisiin, joissa eri nepsy-piirteet liittyvät toisiinsa tai muihin haasteisiin.

  • Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus
  • Laaja-alaiset oppimisvaikeudet
  • Mielen hyvinvoinnin tukeminen
  • Vahvuuslähtöisyys
  • Kehitysvammaisuuden kirjo
  • Työnohjausta nepsy-valmentajille ja -ohjaajille
  • Update-päivityspaketti ammattilaisille
  • Nepsy-tukea arkeen ja opetukseen

Lue lisää Nepsy+ esitteestä (pdf).

Lyhytnepsy verkossa -koulutus

Lyhytnepsy verkossa 2 op -koulutus vastaa asiakkaiden tarpeisiin kouluttautua ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokoulutuksessamme saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, mm. ADHD:sta ja autismikirjon häiriöistä. Kehität keinojasi tukea henkilöitä, joilla on tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen tai tunnetaitojen vaikeuksia. Aloita kun sinulle parhaiten sopii!

Jaa ja opi lisää -mentorointi

Kaipaatko tukea valmentajan työssä jaksamiseen ja yhteistä jakamista kollegojen kanssa? Järjestämme mentorointitapaamisia Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille ja työotetta työssään aktiivisesti käyttäville ammattilaisille. Mentorointitapaamisten sisällöt muotoutuvat osallistujien toiveiden mukaisesti yhteisesti tuottaen. Tavoitteena on tukea työssäjaksamista ja uusien oivallusten syntyä neuropsykiatristen asiakkaiden ohjaamiseen mentoroinnin ja ryhmäprosessin kautta.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus asiakkaille

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmenetelmä, jonka tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja. Valmennuksesta hyötyvät ihmiset, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, autismikirjon häiriö tai kehityksellinen kielihäiriö. Valmennuksen aloittamiseen ei kuitenkaan tarvita diagnoosia 

Nepsy-valmennuksen tavoite on aina asiakkaan oma. Se etsitään ja asetetaan yhdessä valmennuksen alussa. Tavoite voi liittyä esimerkiksi opiskeluun ja työllistymiseen. Usein valmennuksesta on apua myös arjen ja aikataulujen hallintaan. Nepsy-valmennus on jalkautuva työtapa ja toteutuu siellä, missä siitä on asiakkaalle eniten hyötyä. Myös Spesian tilat ovat käytettävissä valmennukseen. Valmennuksen kesto vaihtelee ja siitä sovitaan työskentelyn alkaessa. 

Nepsy-valmentajamme ovat koulutettuja kohtaamisen ammattilaisia, joilla on vankka erityisen tuen osaaminen. He tukevat innostavasti ja ratkaisukeskeisesti asiakasta kohti tavoitteitaan. Valmennuksen kustannuksista vastaa useimmiten asiakkaan kotikunta tai TE-toimisto. 

Kysy lisää

Kiinnostuitko? Kysy lisää! Pia Lehto-Kulmala, p. 040 660 4888, Marika Mäkinen, p. 040 752 9653, Kristiina Luukkonen, p. 044 765 1337

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus asiakkaille -esite (pdf).